Pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

Namen pogojev poslovanja je natančno opredeliti prodajne pogoje nakupa v spletni trgovini Čkomaz (v nadaljevanju prodajalec). Kot kupec se razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani www.ckomaz.com.

Ti pogoji poslovanja obravnavajo delovanje prodajalca, pravice uporabnika oz. kupca ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini Čkomaz.

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ter na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno trgovino Čkomaz upravlja družba Naturale Lab d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana. Matična številka: 8647151000

OSEBNI PODATKI KUPCA

Za obdelavo naročila prodajalec potrebuje določene osebne podatke kupca. Vsi zbrani podatki se zbirajo izključno z namenom izpolnitve in dostave naročila. Vse podatke bo prodajalec obdržal v strogi tajnosti, kupec pa se strinja, da lahko podjetje Naturale Lab d.o.o.  njegove podatke uporabi za izpolnitev naročila in osatlo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja. Pogodba o nakupu (račun), bo shranjen na sedežu firme in bo dostopen le prodajalcu in kupcu.

Prodajalec se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Trgovec ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti trgovca. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

VELJAVNOST POGOJEV POSLOVANJA

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani. Z oddajoo naročila na spletninstrani www.ckomaz.com se strinjamo z zapisanimi pogoji poslovanja. Strinjanje s pogoji poslovanja je pred nakupom potrebno še dodatno potrditi s klikom na okence ”Strinjam se s pogoji poslovanja”, s tem se kupec zavezuje, da prostovoljno in nedvoumno sprejema vse zapisane pogoje poslovanja. Navedeni pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca skleneta in podpišeta prodajalec in kupec.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani in se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

PODATKI O IZDELKIH

Prodajalec si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato trgovec ne odgovarja za morebitne napake v podatkih. Trgovec si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo izdelka.

Prodajalec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti trgovca (firma, sedež družbe, matična številka)
 • kontaktni podatki, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (elektronska pošta, telefon ipd.)
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave
 • informacije o načinu plačila

informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen);

informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane kupca;

informacije o postopku s pritožbo kupca ter podatki o kontaktni osebi trgovca za stike s kupci.

NAČINI PLAČILA

V spletni trgovini www.ckomaz.com je mogoče plačilo na naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu,
 • z nakazilom na račun po predračunu (trgovec pošlje predračun na elektronski naslov kupca in po prejemu plačila po predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave),
 • s kreditnimi karticami (Visa, Mastercard) prek Stripe sistema.
 • PayPal

POSTOPEK NAKUPA

Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto.

Naročilo potrjeno

Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko.

Izdelek odpremljen

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi za odpremo. V elektronskem sporočilu, trgovec pouči kupca tudi o možnosti vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

IZDAJA RAČUNA

Trgovec ob dostavi naročenih izdelkov kupcu pošlje tudi račun za nakupljene izdelke ob njihovem prevzemu. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov trgovec ne upošteva.

VRAČILO BLAGA

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s stran prodajalca) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podajalec vrne prejeta plačila na transakcijski račun kupca, če je kupec trgovcu v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in temi Pogoji poslovanja sporočil, da odstopa od pogodbe in je prejeto blago vrnil v zgoraj določenem roku.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali kupon, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila ZVPot.

Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se tprodajalec zavezuje, da bo te skušal poravnati najkasneje v 14-ih dneh od argumentiranega obvestila o napaki.

Prodajalec vse izdelke pred pošiljanjem skrbno in ustrezno zapakira za dostavo. Vsi izdelki so pred pakiranjem nepoškodovani, natančno pregledani in v originalni embalaži.

Prodajalec lahko zadrži vračilo kupnine, dokler ne prejme vrnjenega izdelka, ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je izdelek poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

STVARNE NAPAKE

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in trgovcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil trgovca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • vrne plačani znesek.

Napaka je stvarna, ko:

 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se preverja z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

Kupec mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in trgovcu hkrati omogočiti pregled izdelka. Kupec o napaki na izdelku obvesti trgovca na info@ckomaz.com.

Če napaka ni sporna, prodajalec kupcu zamenja izdelek ali vrne kupnino najkasneje v 14 dneh od prejema reklamacije. Če se prodajalec ne strinja s stvarno napako, mora trgovec v enakem roku podati pisen ugovor.

Prodajalec bo zagotovil, da bodo vsi izdelki z napako zamenjani oziroma bo kupcu povrnjena kupnina.

Prodajalec pa si pridružuje pravico zavrniti reklamacijo, če:

 • je vrnjeni izdelek poškodovan s strani kupca,
 • vrnjeni izdelek ni v originalni embalaži,
 • trgovec ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma neuporaben kot posledica nepravilnega ravnanja kupca.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila ZVPot.

VARNOST

Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic prodajalec lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Prodajalec prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

KOMUNIKACIJA

Trgovec bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila trgovca bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo primerno označene. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • morebitno željo kupca, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo trgovec izrecno spoštoval.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRODAJALCA

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani www.ckomaz.com. Podjetje Naturale Lab d.o.o. ne more v vsakem trenutku zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Vsa opozorila bo prodajalec sprejel resno in takoj popravil objavljene netočne informacije. Podjetje Naturale Lab d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih v tej spletni trgovini ali začasnega nedelovanja spletne trgovine. Podjetje Naturale Lab d.o.o. si pridržuje pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu. Z uporabo spletne trgovine obiskovalec, uporabnik ali kupec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.